Keselamatan dari Allah lirik

Keselamatan dari Allah
Yang duduk di atas takhta
Dan Anak Domba
Kemuliaan hikmat syukur
Hormat kuasa kekuatan
Bagi Allah selama-lamanya
Bagi Allah selama-lamanya
Bagi Allah selama-lamanya
Amin